החוג למדעי הקוגניציה

חדשות ואירועים

צור קשר

מזכירות הרשמה: בית הסטודנט, קומה 1

  • dummy04-8288085

  • dummyanehary@univ.haifa.ac.il

החוג למדעי הקוגניציה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I טלפון: 04-8288085

Search