תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מבוססת על שלושה עקרונות מרכזיים: 

לימודי רוחב מקיפים: התלמידים ירכשו ידע בסיסי רחב ומושגי יסוד בכל אחד מהתחומים העיקריים המרכיבים את מדעי הקוגניציה: פסיכולוגיה, פילוסופיה, מדעי המחשב, מדעי המוח ובלשנות,. לצורך זה, יילקחו בכל אחד מהתחומים קורס מבוא וקורס מקיף מתקדם.

לימודי בחירה: על מנת להעשיר ולהרחיב את הידע בתחום מדעי הקוגניציה, מלבד לימודי החוג השני של התלמיד, עומדת בפני הסטודנטים בתכנית קשת רחבה של קורסי בחירה מתוך תחומי הידע השונים של מדעי הקוגניציה.

לימודים בין-תחומיים: הייחוד של התכנית הוא באינטגרציה בין תחומי הידע השונים. על מנת להצליח לשלב בהצלחה את הידע שנלמד בקורסים הבסיס והבחירה השונים, קורסים ייחודיים לתכנית ידונו במחקרים המשלבים רעיונות תיאורטיים ותחומי מחקר הלקוחים מתחומי ידע שונים. בקורסים יוקרתיים אלו, הפתוחים לתלמידי התכנית בלבד ונלמדים בקבוצות קטנות יחסית לקורסי מבוא אחרים, התלמידים יעמדו על החשיבות והיתרונות של השילוב בין ידע ומתודות שונות המאפיין את הגישה הבין-תחומית של מדעי הקוגניציה. החל מהשנה השנייה, לאחר חשיפה לתחומי הידע השונים בקורסי המבוא, ייערך סמינר ייחודי לחוג בו ירצו מרצים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם, המשלבים במחקרם גישות תיאורטיות ומתודות מתחומים שונים במדעי הקוגניציה.

 

תכנית הלימודים דו חוגית ניתנת לשילוב עם כל חוג אחר ומומלצת ביותר  בשילוב החוגים הבאים:

תכנית לימודים לתלמידי מדעי המחשב

תכנית לימודים לתלמידי פסיכולוגיה

תכנית לימודים לתלמידי פילוסופיה

תכנית לימודים לתלמידי לשון עברית

תכנית לימודים לתלמידי מערכות מידע

תכנית הלימודים במסלול הדו חוגי מדעי הקוגניציה

תכנית הלימודים לפי שנות לימוד:

תכנית הלימודים כוללת שיעורי חובה ושיעורי בחירה בתחומים מגוונים כגון: פסיכולוגיה, פילוסופיה, מדעי המחשב, מדעי המוח, בלשנות, ביולוגיה, מערכות מידע והפרעות בתקשורת. בנוסף נלמדים קורסי יסוד במתמטיקה, לוגיקה וסטטיסטיקה.

תלמיד הלוקח חלק ממקצועות החובה או מקצועות שקולים במסגרת החוג השני שלו ישלים את מכסת הנקודות הנדרשת מתוך מקצועות הבחירה במדעי הקוגניציה.

להלן פירוט הקורסים לפי שנות לימוד. שינויים קלים ייתכנו בהמשך.

סך נקודות הזכות הנלמדות בתכנית הוא 60

  • שנה ראשונה
  • שנה שניה
  • שנה שלישית

צור קשר

מזכירות הרשמה: בית הסטודנט, קומה 1

  • dummyמיטל מלול 04-8240719 (פנימי 52719)

  • dummymmalul1@univ.haifa.ac.il

החוג למדעי הקוגניציה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I טלפון: 04-8249121

Search