הרשמה ותנאי קבלה

לתכנית ייבחרו סטודנטים בעלי הישגים (פסיכומטרי וציוני בגרות) גבוהים ובעלי עניין בידע רחב ומושגי יסוד בכל אחד מהתחומים העיקריים המרכיבים את מדעי הקוגניציה.

מועמדים בעלי נתונים קרובים מאוד לדרישות הקבלה יובאו בפני וועדת קבלה חריגה של החוגים.

תנאי הקבלה:

  • עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, ברמה הנדרשת על ידי החוג
  • ציון יע"ל: 120 (עבור מועמדים שלמדו בבית ספר בו שפת ההוראה לא הייתה עברית).
  • תנאי הקבלה לתכנית דו-חוגי עם שילובים מיוחדים 01 המשלבים את אחד מהחוגים הבאיםמערכות מידע, פסיכולוגיה, פילוסופיה ולשון עברית: ציון משוקלל לקבלה 680, עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 4 יחידות בציון 80. או  ברמת 5 יחידות בציון 70  .

            ציון משוקלל לוועדת חריגים: בעלי חתך קבלה בטווח 650-679 העומדים בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים והחוגיים.

  • תנאי קבלה עבור התכנית המשולבת עם מדעי המחשב: ציון משוקלל 700, ציון פסיכומטרי גולמי 715, בגרות במקצוע מתמטיקה ברמת  4 יח"ל ציון 90  או ברמת 5 יח"ל ציון 75.

           ציון משוקלל לוועדת חריגים: בעלי חתך קבלה בטווח 670-699 העומדים בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים והחוגיים.

  • תנאי קבלה לתוכנית דו חוגי שילובים כלליים (פרט לחוגים: מערכות מידע, פסיכולוגיה, פילוסופיה ולשון עברית): ציון משוקלל 700, ציון פסיכומטרי גולמי 715 בגרות במקצוע מתמטיקה ברמת  4 יח"ל ציון 90  או ברמת 5 יח"ל ציון 75.

            ציון משוקלל לוועדת חריגים: בעלי חתך קבלה בטווח 670-699 העומדים בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים והחוגיים

  • תנאי הקבלה מהמכינה באוניברסיטת חיפה: ציון ממוצע 93 ומעלה כולל בונוסים.

          ציון במתמטיקה: ברמת  4 יחידות ציון 95,  או ברמת 5 יחידות ציון 85, ציון יע"ל 120.

לתנאי קבלה מפורטים>

 

תהליך ההרשמה

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב לאוניברסיטה תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד. פרטים נוספים והרשמה אלקטרונית באתר האוניברסיטה בדף הרשמה.

כתובת החוג: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא-חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

מזכירות הרשמה:
קומה 1, בית הסטודנט. טלפון: 04-8240325, 04-8240663

 

 

צור קשר

מזכירות הרשמה: בית הסטודנט, קומה 1

  • dummyמיטל מלול 04-8240719 (פנימי 52719)

  • dummymmalul1@univ.haifa.ac.il

החוג למדעי הקוגניציה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I טלפון: 04-8249121

Search