הרשמה ותנאי קבלה

לתכנית ייבחרו סטודנטים בעלי הישגים (פסיכומטרי וציוני בגרות) גבוהים ובעלי עניין בידע רחב ומושגי יסוד בכל אחד מהתחומים העיקריים המרכיבים את מדעי הקוגניציה.


תנאי הקבלה לשנת הלימודים תשפ"ד 2023/2024

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, ברמה הנדרשת על ידי החוג
ציון יע"ל 90 (עבור מועמדים שלמדו בבית-ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית, יהא על הסטודנט להשלים לרמת פטור עד לסוף השנה הראשונה לתואר)
ציון משוקלל לקבלה מן המניין החל מ- 650
וגם עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 4 יחידות בציון 80 או ברמת 5 יחידות בציון 70.

 מתייחס למסלולים הבאים:

מס תכנית שם תכנית לימודים
230101-23-01 מדעי הקוגניציה ב"א דו חוגי עם פסיכולוגיה
230101-23-02 מדעי הקוגניציה ב"א דו חוגי עם לשון עברית
230101-23-03 מדעי הקוגניציה ב"א דו חוגי עם פילוסופיה
230101-23-04 מדעי הקוגניציה ב"א דו חוגי עם כלכלה
230101-23-05 מדעי הקוגניציה ב"א דו חוגי עם מתמטיקה
230101-23-06 מדעי הקוגניציה ב"א דו חוגי עם מערכות מידע*
230101-23-07 מדעי הקוגניציה ב"א דו חוגי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *החל מתשפ"ג החוג למערכות מידע עבר לקמפוס הנמל (עיר תחתית חיפה)

 


230106-23-01  מדעי הקוגניציה ב"א דו חוגי עם מדעי המחשב* 

עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה, ברמה הנדרשת על ידי החוג

ציון יע"ל 120 (עבור מועמדים שלמדו בבית-ספר בו שפת ההוראה לא היתה עברית)
ציון משוקלל לקבלה 700
וגם עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 4 יחידות בציון 90 או ברמת 5 יחידות בציון 75.

ציון משוקלל לוועדת חריגים: בעלי חתך קבלה בטווח 670-699 העומדים בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים והחוגיים.

 *החל מתשפ"ג החוג למדעי המחשב עבר לקמפוס הנמל (עיר תחתית חיפה)

 

 230050-00-01  קדם לימודים במדעי הקוגניציה 

מועמדים ללא פסיכומטרי:
מועמדים בעלי בגרות באנגלית 5 יחידות בציון 85 לפחות
בגרות במתמטיקה 5 יחידות בציון 85 או 4 יחידות בציון 90
רמת עברית ציון 90 במבחן יע"ל (יהא על הסטודנט להשלים לרמת פטור עד לסוף השנה הראשונה לתואר)
רמת אנגלית טרום בסיסי ומעלה

מועמדים שעומדים בדרישות אלו יוכלו להתקבל למסלול קורסי קדם, במסלול זה ידרשו ללמוד בסמסטר א' תשפ"ד, ארבעה קורסים:
1. מתמטיקה לתלמידי קוגניציה (5 נקודות זכות, 75 ציון עובר)
2. יסודות פיזיולוגיים (2 נקודות 75 זכות ציון עובר)
3. יסודות פילוסופיים של מדעי הקוגניציה (4 נקודות זכות, 75 ציון עובר)
4. סטטיסטיקה לפסיכולוגים (2 נקודות זכות, 75 ציון עובר)

באם יעמדו בציונים הנדרשים בקורסי הקדם, יוכלו להתקבל ללימודי תואר ראשון בסמסטר שלאחר מכן. הקורסים שילמדו יהוו חלק מהתואר.

 

תנאי קבלה מהמכינה באוניברסיטת חיפה

ציון ממוצע 93 ומעלה כולל בונוסים
ציון במתמטיקה ברמת 4 יחידות בציון 95 או ברמת 5 יחידות בציון 85
ציון יע"ל 120.
מועמדים שעומדים בדרישות אלו יתקבלו למסלול קדם תואר, יש להירשם לתכנית מס' 230050-00-01

 

הליך ההרשמה

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד לאוניברסיטה תתנהל באמצעות פורטל ההרשמה בלבד. פרטים נוספים והרשמה אלקטרונית באתר האוניברסיטה בדף הרשמה.

כתובת החוג: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא-חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838

מזכירות הרשמה:
קומה 1, בית הסטודנט. טלפון: 04-8240325, 04-8240663

 מזכירות החוג למדעי הקוגניציה- מיטל מלול 04-8240719 בניין רבין קומה 7 חדר 7080 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

צור קשר

מזכירות הרשמה: בית הסטודנט, קומה 1

  • dummyמיטל מלול 04-8240719 (פנימי 52719)

  • dummymmalul1@univ.haifa.ac.il

החוג למדעי הקוגניציה, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 I טלפון: 04-8249121

Search